top of page

Hizmetlerimiz

1hizmet.png

Su Sondajı

Kaya ortamda - Sert Kayalarda kullanılan Sondaj tekniği ile yumuşak-kendini tutamayan zeminlerde kullanılan sondaj tekniği farklıdır. Kendini tutamayan yumuşak formasyonlarda çamur sirkülasyonu ile sondaj yapılır,Kaya ortamda ise sondaj,hava sirkülasyonu ile gerçekleşir. Bazı kuyular açılırken her iki sondaj tekniği de kullanılır.

Jeolojik-Hidrojeolojik Etüt (su etüdü)sonucunda Yeraltı suyu bakımından en verimli olduğu tespit edilen noktadan delme işlemine başlanılmaktadır.Daha sonra hedeflenen derinliğe ulaşıldığında delici matkap ve delme boruları ( tij ) dışarıya çıkartılarak , matkap çapından daha küçük çapta bir muhafaza borusu ile kuyu muhafazaya alınır ve kuyu cidarı ile bu muhafaza borusu arası yıkanmış ve elenmiş granüle sondaj çakılı ile doldurulur,kuyu temizlenip geliştirilerek (basınçlı hava , pistonlama vs ile) kullanıma hazır hale getirilir.

susondaj.jpg
1hizmet.png

Yer Altı Suyu Araştırma

Sondaj sahasına gelen mühendislerimizce incelenmesi, arazinin jeolojik - hidrojeolojik özellikleri belirlenmeli daha sonra sahada uygun nitelikte rezistivite etüdü yapılmalır.. Etüt sonucu akifer özelliği olan tabakalar - su alınabilecek kırık ve çatlaklar ve derinlikleri tespit edilmelidir. Su arama çalışması sonucunda yapılacak sondajın derinliği ve sondaj lokasyon tespit edilmektedir. Jeofizik Rezistivite(Özdirenç) Etüdünün Araziye Uygulanması: Yeraltı suyu araştırmalarında jeofizik rezistivite yöntemi yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu yöntemde akım elektrotları yardımıyla yere verilen elektrik akımının çeşitli elektrot dizilimlerine bağlı olarak potansiyel elektrotları arasındaki potansiyel farkı ölçülür. Akım elektrotları arası mesafeyi açtıkça yeraltındaki farklı tabakaların özdirençlerine bağlı olarak potansiyel farkı ölçülür. Elektrot dizilimlerine bağlı geometrik çarpana göre potansiyel farkı değişecektir. Potansiyel farklarından görünür özdirençler hesaplanarak, çeşitli yöntemlerle her bir ölçü noktasında yer altı kesiti çıkarılabilir. Düşey Elektrik Sondaj (DES) ölçüsü alınmaktadır. Görünür özdirenç değerleri hesaplanarak Arazi eğrileri bilgisayarda değerlendirilerek arazinin jeolojisi ile birlikte yorumlanarak en uygun sondaj noktası ve sondaj derinliği belirlenmektedir. 1. YERALTI SUYU TETKİKLERİ 2. YER ALTI SULARI REZERV ARAŞTIRMASI 3. YER ALTI SUYU REZERV MODELLEMESİ 4. SONDAJ DELGİ DERİNLİK VE DELGİ YÖNTEMİ Yapılacak olan bu araştırmalar zaman kaybını ,yatırım lokasyon uygunluğunu,maliyetini en aza indirecek çözümlerdir.

yeraltıo.png
1hizmet.png

Dalgıç Pompa Montajı ve Satışı

Teknoloji son yıllarda daha da gelişerek elektrik motorunu ve tribünü küçülttü ve suya en yakın noktaya yerleşip çalışabilmesini sağladı. Dalgıç Pompa olarak adlandırılan bu sistem, sondaj borusunun içine yerleştirilip sorunsuz bir kullanım olanağı yaratmaktadır. Kaliteli malzemelerden üretilen pompaların 5 ile 10 yıl arasında ömrü vardır. Fakat yanlış pompa seçimi bu süreyi 1 Aya kadar düşürebilir. Elinizdeki kuyu pompasını değiştirmeyi ya da yeni bir pompa almayı düşünürseniz. A-Kuyunun derinliği Kullanacağınız pompa, kuyunun derinliği ile bağlantılıdır. Her pompanın maksimum daldırma derinliği birbirinden farklıdır. Keson kuyu: Elinizle kazarak açtığınız yada küçük çaplı bir kuyu varsa 6 metre derinliğe kadar olan kuyularda Santrifuj Pompa kullanabilirsiniz. Santrifüj pompalar, sulama alanlarında kullanılan tek ve çift kademeli olarak üretilen mekanik pompalardır. Özellikle tarla alanlarında sıklıkla ihtiyaç duyulan bu pompalar verdiği fazla su debileri sayesinde de hidrofor görevinde de kullanılmaktadır. Orta Ölçekli Kuyu: 6-10 metre arası olan kuyularda ise Jet Pompa kullanabilirsiniz. Tarla ve bahçe sulamada da kullanılırlar diğer pompalara göre avantajı 9 metreye kadar emiş yapabilen derinden emişli pompalardır. Santrifüj pompalara göre daha basınçlı su veren verdikleri için daha çok hidrofor olarak da kullanılır… Derin Kuyu: 10 metreden daha derin kuyularda ise kuyu çapına bağlı olarak Keson Kuyu Pompaları yada Derin Kuyu Dalgıç Pompalarından tercih yapılabilir. Keson Kuyu Pompası Nedir? Keson kuyu betondan yapılmış silindirik bir sandığın, altı kazıldıkça aşağıya doğru indirilmesi ve üste bir yenisinin konularak aynı işlemin tekrarlanması yoluyla açılan ve daha çok kumlu zeminlere uygulanan bir kuyu çeşidir. (bknz) Eskiden sık karşılaştığımız bahçelerdeki geniş kuyular diyebiliriz. Keson kuyu pompası bu kuyularda kullanılmak için dizayn edilmiş flatörlü pompalardır. Derin kuyu pompalarına göre çapları daha geniştir. 10 mss ile 40 mss arasında basma yüksekliği değişkenlik gösterir. Derin Kuyu Dalgıç Pompası Derin kuyular,keson kuyulardan farklı olarak daha çok sondaj ile açılan dar ve derindir. Derin kuyu dalgıç pompa, kuyu içerisine gönderilen dalgıç pompalardır. Bu pompalar kuyu içerisinde ki suyun çıkarılmasını sağlamaktadır. Kuyu dışarısına çıkarılan sular bu sayede çeşitli amaçlarla kullanılabilir. Yukarıdaki bilgilerden yola çıkarak öncelikle ne tür bir pompa ihtiyacınız olduğuna karar verin! Pompa Kaç Metre Yüksekliğe Su Basacak Kuyu pompası tercihi bittiyse ikinci adım suyun kaç metre yüksekliğe basılacağı. Örneğin bir tarlanın sulama sistemi için kuyudan su temin edeceksiniz. 5 metre derinliğe pompanızı daldırdınız. Pompanın basma yüksekliği 5 metre olduğunda anca kuyunun çıkış kısmına kadar su basacaktır. Tarladaki sulanmak istenen alanda ölçülerek 10 metre ise 5+10 metre şeklinde bir hesaplama yapılmalı. Eğer tarlada eğim varsa basma kaybıda ayrıca hesaplanmalı. Ne Kadar Suya İhtiyaç Var. Genelde sulama sistemleri kurulumu yapılırken sistemin saatte kaç ton su ihtiyacı olduğu hesaplanır. Sıvı debisi, saatte kaç ton su ihtiyacı olduğu ile ilgilidir. Ne Tür Elektrik Kullanılacak. Ülkemizde 220 volt Monofaze yani ev elektriğiyle birlikte 380 volt Trifaze yani sanayi elektriği de kullanılmaktadır. Pompanın çalışması için kullanılacak elektrik bilinmeli bu doğrultda pompa tercihi yapılmalıdır. Yukarıdaki 4 ana soruya vereceğiniz cevaplarla daha dar bir filtreleme yapmış olacaksınız. Bu süreçten sonra marka ve boru bağlantı çaparına da karar vererek en doğru sonuca ulaşabilirsiniz. Dalgıç Kuyu Pompa Fiyatları Marka dışında fiyatı etkileyen diğer faktörlerde pompaların kapasite ve gücü ile alakalı. Daldırma derinliği, basma yüksekliği, motor gücü gibi faktörlerde fiyatı etkiliyor.AYDIN SONDAJ en uygun kuyu pompa fiyatları bulabilirsiniz.

dalgıç.png
1hizmet.png

DSi Ruhsatları

Devlet 10 metreden daha derin kuyuları, madenlerde olduğu gibi kamu malı kabul etmiş ve yeraltı suyundan istifadeyi izine bağlamıştır. Kuyu ruhsatları DSİ'nin ilgili bölge müdürlüklerine kayıtlı firmalar tarafından alınmaktadır.

dsi.jpg
1hizmet.png

Kuyu Bakımı ve Temizliği

Genellikle kuyu bakımı pek çok kullanıcı tarafından merak edilen bir konu olsa da ihmal edilen bir rutin durumundadır. Oysa kuyu bakımı periyodik olarak yapılması gereken bir işlemdir. Neden Kuyu Bakımı Yaptırmalıyım? Su kuyusu temizliği işlemi su kuyusunun ve içerisindeki ekipmanların ömrünü uzatır. Kuyu içine giren su miktarını arttırır. Su Kuyusu içindeki bakterileri temizler. Kuyu cidarında bulunan oksitlenmiş maddeleri dışa atar. Pompanın çektigi kum miktarını düşürür ve dalgıç pompanın fanlarında aşındırıcı etkiyi azaltarak dalgıç pompanın ömrünü uzatır. Kuyu temizlik işlemi kuyuya fazla kum dolmasını engeller ve su kuyusu çökmesi olasılığını azaltır. Kuyunun tabanında oluşan dolguyu temizler Kuyu Bakımı Nasıl Olmalıdır? Bu işlem için başvurabileceğiniz kuyu temizleme firmaları bulunmaktadır. Eğer derin bir kuyunuz varsa sizde bu firmalara başvurabilirsiniz. Bursa Su Sondajı ve Kuyu İnkişafı Temizliği firmamız tarafından yapılabilmektedir. Sahanızda yapılacak sondaj kuyu inkişafı(temizliği) yüksek basınçlı kompresör sistemi ile yapılır. Kuyu içerisinde var olan dalgıç pompa sistemi sökülür. Kuyunun net derinliğinin tespit edilmesi için kuyunun dip noktasında basma boruları indirilir, indirilen basma borusuna kompresör hava borusu bağlanır, kuyu temizlik işlemine hazır duruma getirilir. Hava basıncının verilmesiyle kuyu temizlik işlemine başlanır ve kuyudan temiz su gelene kadar işleme devam edilir.(1 saat ile 5 saat arası ortalama ) Kuyu temizlik işlemi bittikten sonra basma boruları sökülür. Bakımları ve kontrolleri yapılan dalgıç pompa sistemi kuyuya indirilir. Aydın sondaj olarak olarak uzun yıllardır havalandırma ve sulama sistemleri üzerinde hizmet veren uzman personellerimizden çağrı merkezimizi arayarak size en uygun ürünleri bulmak için arayabilir, teknik bilgi ve öneri alabilirsiniz.

kuıyu.jpg
1hizmet.png

Diğer Hizmetlerimiz

Jeolojik - Jeofizik - Hidrojeolojik Ettütlerle Yer Altı Suyu Araştırılması, Çamur Sirkülasyanu (dolaşımı) Derin Kuyu Su Sondajı, Maden-Sıcak Su-Kömür-Temek Sondaj, Katotik Koruma Sondajı, Enerji (ısıtma-soğutma) Sondajı, Kuyu Ömrünün Uzatılması, Kuyu Veriminin Arttırılması, Kuyuların Özel Metodlarla İnkişafı, Su Kuyularında Dalgıç Pompa Montaj-Demontaj ve Dalgıç Pompa Bakımı, Keson Kuyu ve Yatay Sondaj, Akarsu Kuyu ve Yatay Sondaj, Akarsu ve Göllerden Su Alma Yapıları, İsale Hatları ,Terfi Merkezleri Su Depoları,Su Şebekeleri, İçme Sularının Projelendirilmesi, Sondaj Borusu ,Pompa ve Malzemeleri Satışı Hizmetleri Vermekteyiz.

diğerler.jpg

Referanslarımız

Bayiliklerimiz

bottom of page